MVO beleid Company Fits

Logo-MVO-websiteVoor Company Fits gaat het leveren van uitstekende kwaliteit hand in hand met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Due Diligence is belangrijk voor ons. Wij spannen ons in voor mens en milieu en zetten ons middels diverse projecten in voor het identificeren, voorkomen én verminderen van maatschappelijke risico’s en het nog verder verduurzamen van onze collecties en productieketen.

People
Allereerst zien wij het als onze verantwoordelijkheid om goede arbeidsvoorwaarden maximaal na te streven in de fabrieken waarmee wij samenwerken. Dit is waarom wij een internationale MVO verklaring hebben opgesteld; de Corporate Social Responsibility Declaration. In deze verklaring hebben wij de volgende richtlijnen opgenomen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) van de Verenigde Naties:

• Geen kinderarbeid ( ILO Conventie 138 & 182)
• Betaling van loon dat voldoende kan voorzien in levensonderhoud ( ILO Conventies 26 & 131)
• Geen extreme werktijden( ILO Conventie 1)
• Gezonde en veilige werkomgeving ( ILO Conventie 155)
• Geen discriminatie ( ILO Conventies 100 & 111)
• Rechtsgeldig arbeidscontract

Partner BSCI

Company Fits werkt op de productielocaties samen met partners die erop toezien dat bovengenoemde richtlijnen ook daadwerkelijk worden nageleefd. Verder coöpereren wij met productielocaties die aangesloten zijn bij BSCI, de Business Social Compliance Initiative. Dit is een onafhankelijke organisatie die als doel heeft om wereldwijd werkomstandigheden in de toeleveringsketen te verbeteren. Ook wij als Company Fits zijnde zijn officieel lid van BSCI.

Planet 
Niet alleen voor medewerkers in de fabrieken, maar ook voor het milieu spant Company Fits zich in. Zo recyclen wij verpakkingsmaterialen en maken wij gebruik van verzendzakken die gemaakt zijn van milieubesparend en recyclebaar polytheen. Ook bieden wij onze klanten de mogelijkheid om hun kleding van 100% GOTS-gecertificeerd biologisch katoen te laten vervaardigen.

Het gebruik van duurzame stoffen gaat verder. Zo hebben wij onlangs ook diverse kledingstukken geproduceerd van melkvezels. Een vooruitstrevende methode waarbij dat deel van de melk dat niet geschikt is voor consumptie wordt gedehydrateerd en ontvet. De eiwitten (caseïne) die hierdoor vrijkomen worden gebruikt om kledingvezels van te maken. Een procedure waarbij niet alleen verspilling wordt tegen gegaan, maar ook nog eens een zijdezachte stof ontstaat. Naast het maken van kleding van biologisch katoen en melkvezels, bieden wij onze klanten tevens de mogelijkheid om kleding te laten vervaardigen van gerecyclede PET-flessen.

Recycling bedrijfskleding
Een van de projecten waar wij momenteel ook veel mee bezig zijn, is het recyclen van bedrijfskleding. Wij gaan verspilling hiermee samen met de klant tegen en zorgen ervoor dat de kleding na gebruik een tweede leven krijgt. De kleding wordt dan na inzameling vervezeld, waarna hier nieuwe producten van worden gemaakt.

Restricted Substance List
Company Fits bestrijdt het gebruik van chemische stoffen die het milieu en de gezondheid kunnen schaden. Om onze klanten te kunnen garanderen dat er geen schadelijke chemicaliën gebruikt zijn in onze producten, hebben wij een Restricted Substance List opgesteld. In deze lijst staan stoffen die schadelijk zijn en dus niet gebruikt mogen worden. De lijst voldoet aan de internationale wet- en regelgeving. Daarnaast laten wij de stoffen van onze leveranciers regelmatig testen om te kijken of deze daadwerkelijk voldoen aan de restricties die zijn opgelegd.

Projecten
Ondanks dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen al een belangrijk onderdeel uitmaakt van onze bedrijfsvoering, blijven wij altijd kritisch naar onszelf kijken en onszelf ontwikkelen. Allereerst door inzicht te krijgen in waar we staan en welke mogelijkheden er zijn om als bedrijf nog duurzamer te werk te gaan. Zo doet Company Fits mee aan een pilot van de Sustainable Apparel Coalition, waarbij wij gebruik maken van een tool genaamd de Higg Index. Deze index meet onze duurzaamheid op het gebied van milieu, interne processen en arbeidsomstandigheden en geeft ons weer op welke gebieden wij ons nog verder kunnen verbeteren.

Convenant Duurzame Kleding en Textiel

Ook hebben wij ons met meer dan vijftig bedrijven als WE, C&A en De Bijenkorf aangesloten bij het Convenant Duurzame Kleding en Textiel. Middels dit convenant hebben de aangesloten bedrijven, organisaties en de overheid afgesproken hun krachten te bundelen en het textielproductieproces in ontwikkelingslanden door te lichten en te verduurzamen. Zo worden de risico’s op misstanden in kaart gebracht en wordt komend jaar een plan van aanpak opgesteld. Bijvoorbeeld om brandgevaarlijke situaties aan te pakken, kinderarbeid te stoppen en vakbondsleden te ondersteunen.