MVO beleid Company Fits

Logo-MVO-websiteVoor Company Fits gaat het leveren van uitstekende kwaliteit hand in hand met maatschappelijk en verantwoord ondernemen. Wij spannen ons in voor het milieu en gaan zo zorgvuldig mogelijk om met het verbruik van materialen en energie. Zo maken wij gebruik van groene stroom en spaarlampen, worden zaken als toners, papier en ander afval gerecycled en hergebruiken wij verpakkingsmaterialen. Met betrekking tot MVO op arbeidsgebied neemt Company Fits initiatief door continue stageplaatsen aan te bieden voor het beroepsonderwijs.

Corporate Social Responsibility

Wij van Company Fits werken veel samen met bedrijven in het buitenland en daarom zien wij het als onze verantwoordelijkheid om goede arbeidsvoorwaarden maximaal na te streven. Vandaar dat wij een internationale MVO verklaring hebben opgesteld; de Corporate Social Responsibility declaration. In deze verklaring staan de volgende richtlijnen zoals deze door de Internationale Arbeidsorganisatie (International Labour Organization, ILO) van de Verenigde Naties zijn opgetekend:

– Geen kinderarbeid ( ILO Conventie 138 and 182)
– Betaling van loon dat voldoende kan voorzien in levensonderhoud ( ILO Conventies 26 and 131)
– Geen extreme werktijden( ILO Conventie 1)
– Gezonde en veilige werkomgeving ( ILO Conventie 155)
– Geen discriminatie ( ILO Conventies 100 and 111)
– Rechtsgeldig arbeidscontract

Sociale kwaliteitscontrole
Company Fits werkt met professionele kwaliteitscontroleurs die erop toezien dat de genoemde richtlijnen uit de diverse ILO conventies zo goed mogelijk worden nageleefd in de fabrieken. Hiermee waarborgen wij de hoogst haalbare werkomstandigheden en voorzieningen voor de medewerkers en kunnen wij onze producten op een duurzame manier produceren. In deze dynamische markt, waar met vele schakels en op vele locaties gewerkt wordt, is een constante alertheid essentieel voor het behalen van onze doelstellingen. Vandaar dat wij ons hier ook voor de volle 100% voor inzetten.

Business Social Compliance Initiative (BSCI)
Company Fits werkt samen met productielocaties die aangesloten zijn bij BSCI (Business Social Compliance Initiative). Het Business Social Compliance Initiative is een onafhankelijke organisatie die zich wereldwijd inzet voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden in de productieketen van haar leden. BSCI maakt een overzicht van de sociale omstandigheden en ondersteunt de fabrieken bij verbeteringsprocessen.