• Wereldwijde verzending
  • Kleding Management Systeem
  • Jarenlange ervaring
Inlog klantenportaal
  • Home
  • Blog
  • Wat is de Uitgebreide Producenten Verantwoordelijk?

Wat is de Uitgebreide Producenten Verantwoordelijk?

Duurzaamheid en circulariteit spelen een steeds belangrijkere rol in onze samenleving. De overheid wil bedrijven stimuleren hieraan bij te dragen door de UPV-wet in te voeren. Een wet die in meerdere sectoren al wordt toegepast en vanaf dit jaar ook in de textielindustrie van kracht is. Maar wat betekent de UPV-wet precies?

UPV in de textielindustrie

De Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid is een beleidsbenadering waarbij producenten de verantwoordelijkheid dragen voor de gehele levenscyclus van hun producten: van de ontwerp- tot aan de afdankfase. Specifiek voor de kleding/ textielindustrie betekent dit dat bedrijven worden aangemoedigd om kleding en textiel milieuvriendelijker te produceren, efficiënter om te gaan met grondstoffen, gebruik te maken van gerecyclede materialen en actief bij te dragen aan het innemen en recyclen van producten.

De rol van Stichting UPV Textiel

De UPV-wetgeving stelt producenten dus ook verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van afgedankt textiel. Het organiseren van een passend en effectief inzamelsysteem is complex en kan hoog in kosten oplopen. Door op collectieve wijze plannen te maken om textiel in te zamelen, worden financiële lasten verdeeld. Stichting UPV Textiel ondersteunt deelnemende bedrijven door de inzameling, hergebruik en recycling van afgedankt textiel als collectief te organiseren. Zoals bijvoorbeeld het stimuleren van consumenten om kleding in te leveren via textielbakken of winkels.

Actieve rol in het bestuur

Binnen Company Fits nemen wij deze verantwoordelijk serieus. Naast dat wij ons bij het collectief als bedrijf hebben aangemeld, is onze productiedirecteur Evert-Jan Poppe onderdeel van het bestuur Stichting UPV Textiel. Door deel te nemen aan het bestuur, wordt de tak bedrijfskleding vertegenwoordigd en zorgen wij ervoor dat wij duurzame- en circulaire stappen zetten in onze branche. 

Wil jij meer te weten komen over de Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid of over onze rol in het bestuur van Stichting UPV Textiel?

Neem contact met ons op!